Thông báo

Do ảnh hưởng từ việc cá nhân của bạn Nguyễn Tiến Dũng – nhân viên bên mình.

Nên hiện tại cửa hàng, website và các page bên mình đều đang ngừng hoạt động.

Khách hàng đã mua máy hoặc đăng cọc đợi máy, các bác vẫn làm việc với các bạn sale, kĩ thuật bên mình, không vấn đề gì cả.

Sđt của mình 079 333 7575 do vạ lây nên cũng hiện đang chế độ máy bay.

Cần liên hệ công việc tạm thời các bác cứ ib qua fb này.Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này.
https://www.facebook.com/vutruonganh1992/