Danh mục: Uncategorized

Thông báo

Do ảnh hưởng từ việc cá nhân của bạn Nguyễn Tiến Dũng – nhân viên bên mình. Nên hiện tại cửa hàng, website và các page bên mình đều đang ngừng hoạt động. Khách hàng đã mua máy hoặc đăng cọc đợi máy, các bác vẫn làm việc với các bạn sale, kĩ thuật bên …