Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11

Tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer trong Windows 11

Việc tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer khác với người dùng Home và người dùng Professional của Windows 11. Nếu bạn là người dùng Windows 11 Home, bạn không thể sử dụng trình chỉnh sửa Local Group Policy. Thay vào đó, một bản hack đăng ký đơn giản có thể làm tốt điều đó.

Tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer với Registry Editor

Nếu máy tính của bạn đang chạy Windows 11 Home thì không thể sử dụng Local Group Policy Editor để tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer. Trong trường hợp đó bạn sẽ phải sử dụng Registry Editor. 

Lưu ý: Việc can thiệp và chỉnh sửa Registry Editor nếu không cẩn thận có thể gây lỗi hệ thống. Vì vậy trước khi thực hiện, hãy đảm bảo sao lưu Registry Editor.

Bước 1: Truy cập vào menu Start và tìm kiếm Registry Editor trong thanh tìm kiếm ở phía trên, hoặc bấm tổ hợp phím Windows + R và nhập regedit vào khung trống Open rồi bấm nút OK để mở Registry Editor.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (1)

Bước 2: Trong cửa sổ Registry Editor hiển thị, truy cập vào đường dẫn dưới đây. 

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\

Bước 3: Tiếp theo, kích chuột phải vào khóa Windows ở khung bên phải, chọn New> Key.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (2)

Bước 4: Đặt tên cho khóa mới tạo ở khung bên trái là Explorer.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (3)

Bước 5: Trong khung bên phải, kích chuột phải vào vùng trống và chọn New > DWORD (32-bit) Value.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (4)

Bước 6: Đặt tên cho khóa vừa mới tạo là DisableSearchBoxSuggestions.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (5)

Bước 7: Kích đúp vào khóa DisableSearchBoxSuggestions vừa tạo. Sau đó thay thế giá trị dưới khung Value data thành 1 > OK.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (6)

Bước 8: Đóng Registry Editor lại và khởi động lại máy tính để tắt lịch sử tìm kiếm trong File Explorer.

Trong trường hợp muốn bật lại lịch sử tìm kiếm của File Explorer, bạn có thể quay lại và thay đổi dữ liệu của khóa DisableSearchBoxSuggestions từ 1 thành 0 và khởi động lại máy tính để bật trở lại tính năng này.

Tắt lịch sử tìm kiếm của File Explorer với Local Group Policy Editor

Nếu máy tính của bạn đang được cài đặt sẵn phiên bản Windows 11 Professional thì có thể sử dụng công cụ Local Group Policy Editor để tắt lịch sử tìm kiếm trong File Explorer mà không cần can thiệp vào Registry Editor.

Bước 1: Truy cập vào menu Start và nhập Local Group Policy Editor vào khung tìm kiếm ở phía trên, hoặc bấm tổ hợp phím Windows + R và nhập gpedit.msc vào khung trống Open rồi bấm nút OK.

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (7)

Bước 2: Trong cửa sổ Local Group Policy Editor hiển thị, trong khung bên trái, truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Cách vô hiệu hóa lịch sử tìm kiếm File Explorer trên Windows 11 (8)

User configuration > Administrative Templates > Windows components > File Explorer

Bước 3: Ở khung bên phải, di chuyển xuống phía dưới và kích đúp vào mục Turn off the display of recent search entries in the File Explorer search box

Bước 4: Trong hộp thoại hiển thị, kích tùy chọn Enabled. Sau đó bấm nút OK, đóng Local Group Policy Editor lại và khởi động lại máy tính để thay đổi có hiệu lực.

Thêm nhận xét